Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 3-НС
Габрово, 22.05.2021

ОТНОСНО: определяне броя на печатите на РИК - Габрово

На основание чл.72, ал.1 , т.1 във връзка с чл.64 от Изборния кодекс и  Решение №37 - НС/19.05.2021г. на ЦИК, РИК в ИР №07 - Габровски

РЕШИ:

1.Определя броя на печатите на РИК в ИР №07 - Габровски да бъде - два броя.

2.Определя Васил Найденов – зам.председател на РИК, който заедно с председателя на РИК, да маркират по уникален начин печатите.

3.Маркирането да се извърши на първото заседание на комисията, след получаване на печатите от Областна администрация – Габрово, като за това действие се състави протокол, подписан от членовете на РИК в ИР №07 - Габровски, съдържащ най-малко три отпечатъка от всеки от маркираните печати.

Решението да се обяви на таблото на РИК в ИР №07 - Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 22.05.2021 в 12:17 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения