Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 16-НС
Габрово, 02.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа по предложение на ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмено предложение Вх. № 14/02.06.2021г. (Приложение № 65-НС) във входящия регистър на РИК – Габрово от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ “ заведено под № 4/02.06.2021 – 14,45 часа в Регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. по чл.255, ал.1 от ИК на РИК – Габрово, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители за 7 изборен район - Габровски.

Предложението е подписано и е депозирано в РИК от пълномощника Мариян Георгиев Костадинов, преупълномощен от Виктор Владимиров Серафимов, пълномощник на  представляващия партията Цветан Генчев Цветанов. Към предложението са приложени следните документи:

1.Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК -  5 бр.;

 1. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията пред РИК – Габрово и да подаде документите за регистрацията.
 2. Пълномощно на лицето, изрично преупълномощено да представлява партията пред РИК – Габрово и да подаде документите за регистрацията.

 

РИК – Габрово приема за установено въз основа на служебно известните й факти /определен брой мандати за изборен район 07 – Габровски с Решение № 11-НС/14.05.2021г. на ЦИК  и влязло в сила Решение № 130-НС/26.05.2021г. на ЦИК  за регистрация на партията за участие в изборите народни представители/, представените документи и декларираните данни от кандидатите, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл.253 и чл. 255 от ИК  и кандидатската листа на ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ”, следва да бъде регистрирана за участие в изборите за  народни представители на 11.07.2021 година.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8, чл.258 от ИК и Решение № 118-НС от 25 май 2021 г. на ЦИК, РИК – Габрово

 

 

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за  народни представители на 11 юли 2021 г. в изборен район 07 - Габровски, в състав и поредност на кандидатите, както следва:

 

 1. Мариян Георгиев Костадинов
 2. Станислав Любомиров Лазаров
 3. Надежда Емилова Киселкова - Юмерова
 4. Мирослава Василева Димова
 5. Цветелин Илиянов Илиев

 

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения за извършената регистрация.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 02.06.2021 в 17:28 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 104-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

 • № 103-НС / 12.07.2021

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения