Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Габрово, 31.05.2021

ОТНОСНО: Създаване на работни групи към РИК в Седми изборен район Габровски

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, РИК 

РЕШИ:

1.Създава следните работни групи:

1.1. Работна група по състава, дейността, методическите указания и обучението  на СИК  в състав:

Мирослава Стефанова Иванова, Соня Борисова Семова, Юлия Петрова Ненова, (при обученията и всички членове на РИК - юристи).

1.2. Работна група по регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в състав:

Мария Николаева Недева, Кенан Раимов Сабриев, Николай Мариянов Николов, Васил Николаев Найденов.

1.3. Работна група по регистрация на застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети и анкетьори на социологически агенции в състав:

Любомир Димчев Банев, Валентина Иванова Жечева и Евгени Йорданов Мичев.

1.4. Работна група по жалбите и сигналите в състав:

Даниела Радославова Райкова, Христина Христова Петкова и Христо Савчев Башев. (при съставяне на констативни протоколи – готовност от всички членове на РИК)

  1. В работните групи могат да участват и други членове на РИК - Габрово.

 

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 31.05.2021 в 17:25 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения