Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
Габрово, 26.05.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК за община Трявна

Със Заповед №320/20.05.2021 г., Кметът на община Трявна е образувал деветнадесет избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г., предвидил е две секции в лечебни заведения и две ПСИК, утвърдил е номерацията и адресите им.

Районна избирателна комисия – Габрово установи, че в срока по чл.8, ал.4 от ИК заповедта не е оспорена от заинтересованите лица, поради което приема, че същата е влязла в сила и подлежи на изпълнение като административен акт.

С оглед на изложеното и на основание  чл.72, ал.1, във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 год.и методическите указания към него на ЦИК и съобразно броя избиратели във всяка секция, РИК - Габрово

РЕШИ:

1.Определя броя на членовете на  СИК на територията на община Трявна за произвеждане на изборите за  народни представители на 11.07.2021г, както следва: 15 СИК по 8 члена /всички включващи над 300 избиратели/ и 6 СИК по 6 члена /всички включващи до 300 избиратели /, включително и предвидените две СИК в лечебни заведения или общ брой състав на СИК-  156 души.

2.Определя следното разпределение на съставите на СИК :

Партия/коалиция

ГЕРБ-СДС

ИТН

БСП

ДПС

ДБО

ИМВ

Общо

Общ брой членове СИК

39

29

25

21

21

21

156

Членове

19

16

14

13

14

17

93

Секционно ръководство

20

13

11

8

7

4

63

Председател

7

5

4

2

2

1

21

Заместник председател

6

4

4

3

3

1

21

Секретар

7

4

3

3

2

2

21

 

 

 3.Указва на Кмета на общината, че писменото му предложение за състав на СИК, трябва да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с лицето и списък на резервните членове.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 26.05.2021 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения