Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 101-НС
Габрово, 11.07.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 209/11.07.2021 г., препратен по компетентност на РИК Габрово от ТО Севлиево към РП Габрово

На 11.07.2021 г. по електронната поща на РИК Габрово постъпи сигнал с вх. № 209/11.07.2021 г., изпратен по компетентност от ТО Севлиево на РП Габрово, в който е посочено следното: Въз основа на сигнал, подаден от Илияна Христова Христова в РП Габрово е образувана преписка с вх. № 2099/2021 г. В сигнала се твърди, че на 10.07.2021 г. /в предизборния ден/ жалбоподателката е гледала клипчета с музика в You Tube, които били прекъснати от рекламни клипове, включително рекламен клип, в който се призовава да се гласува с бюлетина № 23. По жалбата била извършена незабавна проверка, за която е съставен констативен протокол. В него било отразено, че за времето от 15,10 до 15,50 часа на 10.07.2021 г. била посетена страницата на You Tube.com и било прегледано съдържанието на различни реклами. В 15,53 бил излъчен рекламен видеоклип, съдържащ аудио и видеопослание с агитация да се гласува с бюлетина № 23 на изборите за Народни представители, които ще се проведат на 11.07.2021 г.. Текстът на рекламата е съдържал и послание „Купуването и продаването на гласове е престъпление.” При така установената фактическа обстановка прокурорът при Районна прокуратура Габрово е приела, че липсват данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите и в частност на престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК.

Районният прокурор е приел, че преценката дали излъчването на рекламния клип представлява нарушение на чл. 184, ал. 4 от ИК или друго административно нарушение е от компетентността на РИК Габрово, поради което преписката е изпратена по компетентност на комисията.

От изложеното в сигнала става ясно, че се твърди, че е извършено нарушение на чл. 184, ал. 4, предл. 1-во от ИК, според която „Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден…”.

Съгласно разпоредбата на чл. 181, ал. 1 „Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.”

Съгласно § 1., т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК "Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

В т. 15 от същия параграф пък изрично е посочено, че не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.

В конкретния случай е налице предизборна агитация по смисъла на ИК, но за РИК Габрово не е възможно да установи извършеното нарушение и да наложи административно наказание, тъй като извън правомощията на Районната избирателна комисия е да упражнява контрол по отношение на социалните мрежи, за които изрично е посочено, че НЕ са медийни услуги.

Предвид това и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК - Габрово

РЕШИ:

Оставя без уважение Сигнал с вх. № 209/11.07.2021 г., препратен по компетентност на РИК Габрово от ТО Севлиево към РП Габрово.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Препис от настоящото Решение да се изпрати до ТО Севлиево към РП Габрово.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 11.07.2021 в 11:57 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения