Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Габрово, 11.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на член на СИК в Седми изборен район Габровски и назначаване на нов

Във връзка с неявяването до един час след откриване на изборния ден на член на СИК 070500104

РЕШИ:

  1. Освобождава от длъжност член на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500104

Денислав Златков Владов

Секретар

ИТН

2.Назначава на негово място член  на СИК както следва:

СИК

Имена

Длъжност

КП/ПП

070500104

Таня Стоянова Славова

Секретар

ИТН


3.На новоназначения член   на СИК да се издаде  удостоверение.

Решението да се обяви на таблото на РИК  Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията при спазване правилата за защита на личните данни на лицата, включени в съставите на СИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 11.07.2021 в 08:11 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения