Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 1- НС
Габрово, 22.05.2021

ОТНОСНО: определяне на общодостъпно място за обявяване на решения на РИК в ИР №07– Габровски

На основание чл.72, ал.1, т.1 и ал.2 от ИК във връзка с Решение №15-НС/15.05.2021г. и Решение №80-НС/21.05.2021г. на ЦИК, РИК в ИР №07– Габровски

РЕШИ:

1.Решенията на Районна избирателна комисия в Седми изборен район - Габровски да се обявяват, чрез поставянето им на информационно табло, на което в горната част ще бъде изписано „Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски/избори за народни представители на 11 юли 2021 г.", разположено на общодостъпно място в Административна сграда - публична държавна собственост, с адрес: гр.Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, служебен вход - вдясно.

2.На екземплярите на решенията, които се обявяват, се отбелязват деня и часа на поставянето и свалянето им от общодостъпното място по т.1, като тези обстоятелства и действия се удостоверяват от двама членове на комисията от различни партии и коалиции, чрез изписване на имената им и полагане на подписи от тяхна страна.

3.Екземплярите от обявените решения се съхраняват в архива на РИК.

Решението да се обяви на таблото на РИК в ИР №07– Габровски и да се публикува в интернет страницата на комисията .

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Мария Николаева Недева

Секретар: Даниела Радославова Райкова

* Публикувано на 22.05.2021 в 12:15 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за Седми изборен район – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 104-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900019

  • № 103-НС / 12.07.2021

    относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900013

всички решения