23.03.2017

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 25 МАРТ 2017 год., /СЪБОТА/

 

 1. ОБЩИНА ГАБРОВО – ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3 /СЛУЖЕБЕН ВХОД НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ/: 

СЕКЦИЯ №

ВРЕМЕ

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12  

14.00 часа

13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25

14.25 часа

28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40

14.50 часа

41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  26,  27,  48,  49,  50

15.15 часа

51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61

15.40 часа

62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71

16.00 часа

72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  81,  82,  83,  84

16.25 часа

85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93

16.45 часа

94,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102,  103,  104

17.10 часа

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,117

17.35 часа

 

2. ОБЩИНА ДРЯНОВО – ДРЯНОВО, ул. „Бачо Киро“№19 - Заседателна зала на Общински съвет. НАЧАЛО НА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ – 15.00 часа

3. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – СЕВЛИЕВО, пл. Свобода 1 – СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. НАЧАЛО НА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ – 14.30 часа

4.ОБЩИНА ТРЯВНА – ТРЯВНА, ул. Ангел Кънчев №21 – СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. НАЧАЛО НА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ – 16.15 часа

18.03.2017

Съобщение

РИК - ГАБРОВО обявява секциите на територията на изборен район №07 - Габровски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж по общини, както следва:

ОБЩИНА ГАБРОВО

СЕКЦИЯ №070500004 - гр.Габрово, СОУ „Отец Паисий", кв.Трендафил, ул.Венец 7 – 1 етаж, подход от ул.Венец

СЕКЦИЯ №070500024 - гр.Габрово, ОУ „Св.св. Кирил и Методий", бул. Могильов 69 – 1 етаж, подход от ул. Прохлада

СЕКЦИЯ №070500027 - гр.Габрово, Професионална техническа гимназия “Д-р Н. Василиади”,ул. “Брянска” 3 – 1 етаж, подход от бул. “Стефан Караджа”

СЕКЦИЯ №070500041 - гр.Габрово, ОУ "Цанко Дюстабанов", ул. Христо Смирненски 27 – 1 етаж, подход от пл. Белорусия

СЕКЦИЯ№070500078 - гр.Габрово, ОУ „Христо Ботев", бул. Столетов 42 – 1 етаж, подход от ул. Китка

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО

СЕКЦИЯ №071200001 – гр.Дряново, ж.к. „Успех”, Дом на културата - 1 етаж

СЕКЦИЯ №071200010 – гр.Дряново, ул. „ Трети март”№23, ПГИ „Рачо Стоянов” – 1 етаж

18.03.2017

Съобщение

РИК - Габрово ОБЯВЯВА следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 26.03.2017 година:

ОБЩИНА ГАБРОВО - Адрес: гр.Габрово, пл."Възраждане"№3 на служебния вход на административната сграда или на тел.: 066/818 359 и тел.: 066/818 400.

Извозването ще се извършва със специализиран автомобил на Община Габрово.

ОБЩИНА ДРЯНОВО - Адрес: гр.Дряново, ул."Бачо Киро"№19, тел. 0676/7 29 66. Общинската администрация ще осигури специализиран транспорт до секциите по предварителна заявка на посочения телефон.

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - Адрес: гр.Севлиево, Общинска администрация – Севлиево, пл.”Свобода” №1, тел. 0675/396 114 – Марина Лалева /технически сътрудник на кмета на общината/ - от 20.03.2017г. /понеделник/ до 24.03.2017г. /петък/ от 8.30 ч. до 17.00 ч., по ел.път : [email protected].

На 26.03.2017г. от 07.00ч. до 13.00ч. – 0884 888 716 – Севина Драндарова, началник отдел „Транспорт и екология” .

ОБЩИНА ТРЯВНА - Заявки за гласуване ще се приемат всеки работен ден в периода от 20.03.2017г. до 20.03.2017г. включително, от 08.30 ч. до 17.00ч. на място в Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/ с адрес: гр.Трявна, ул."Индустриална"№1 и на телефони 0677 6-68-52, GSM: 0878627145 – Наталия Петрова.

На 26.03.2017г. избирателите могат да подават своите заявки на място в сградата на община Трявна, ул.”Ангел Кънчев”№21 и на телефон /0677 6-20-29/

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка.

17.03.2017

Съобщение

РИК - Габрово, уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017г. в изборен район №07 - Габровски, че процедурата по регистрация на застъпници и заместващи застъпници е регламентирана с Решение №4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците се осъществява чрез подаване на заявление до РИК – Габрово  в срок до три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 март 2017 г.

Регистрацията на заместващите застъпници се осъществява чрез подаване на предложение до РИК – Габрово в срок до 17,00 часа на 22 март 2017 г.

Комисията приема документи в рамките на обявеното работно време от 9.00 часа до 17.00 часа – всеки ден.

Регистрацията приключва с приемане на решение от РИК – Габрово в срок до 25 март 2017г.

Общ брой избирателни секции за изборен район № 07 – Габровски – 237 .

Необходими изборни книжа за регистрация на застъпници и заместващи застъпници:

Приложение № 40-НС - Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа;

Приложение № 41-НС - Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа;

Приложение № 42-НС –Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа.;

Приложение № 43-НС – Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Забележка: 

Да се използват приложените файлове в Excel формат за изготвяне на техническия носител:

Списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници

Списък на лицата, заявени за регистрация като заместващи застъпници

15.03.2017

Съобщение

График за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии за изборен район №07 - Габровски

Община

Място на провеждане

Дата и час

Членове на РИК

 

ДРЯНОВО

Ритуална зала община Дряново

23.03.2017г.

17.30ч.

Еленка Колева

Николай Миланов

Юлия Ненова

 

ТРЯВНА

Зала „Дръзновение“ на НЧ „Пенчо Славейков -1871“

22.03.2017г.

17.30ч.

Еленка Колева

Николай Миланов

Величка Ненова

 

СЕВЛИЕВО

Дом на културата „Мара Белчева“

22.03.2017г.

17.00ч.

Мария Недева

Евгени Попов

Соня Семова

 

ГАБРОВО

Зала

„Възраждане“

24.03.2017г.

17.30ч.

Мария Недева

Евгени Попов

Юлия Ненова

09.03.2017

Съобщение

РИК – Габрово уведомява, че на 11 март 2017 г. изтича срокът, в който:

 • избирателите могат да подадат заявления за гласуване по настоящ адресПриложение №12-НС от изборните книжа, за изборите за Народно събрание. Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес;
 • избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, следва да заявяват желанието си за гласуване по този начин, в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение №14-НС от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес]
 • кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс. Заявлението–декларация, Приложение №18-НС от изборните книжа за Народно събрание, се подава до общинската администрация по постоянен адрес. Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица, пребиваващи извън страната, и на лица, вписани в избирателния списък по настоящия им адрес.
02.03.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия ви уведомява, че на 03.03.2017г. дежурните членове отговарят на следните телефони:

0892381363; 0888590787.

06.02.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия - Габрово започва да приема документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за 7 – ми изборен район, насрочени за 26 март 2017 г. от 7 февруари 2017 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, служебен вход - вдясно.

Крайният срок за подаване документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден)и се извършва по реда на Решение № 4159-НС от 31 януари на ЦИК.

04.02.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия - Габрово започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за 7 – ми изборен район, насрочени за 26 март 2017 г. от 5 февруари 2017 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в офиса на РИК – Габрово, находящ се на адрес: гр. Габрово, пл."Възраждане"№3, Западно крило, служебен вход - вдясно.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 13 февруари 2017 г. и се извършва по реда на Решение № 4154-НС от 30 януари 2017г. на ЦИК.

За участие в изборите инициативните комитети внасят безлихвен депозит /чл.129, ал.1, т.2 от ИК/ в размер на 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03 BIC: BNBGBGSD

03.02.2017

Съобщение

Заседание на РИК - Габрово ще се проведе на 04.02.2017г. от 10.30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 113-НС / 28.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК – Габрово за предаване в ТЗ на ГД „ГРАО“ – гр.Габрово за проверка на избирателните списъци за изборен район 07 – Габровски, с които е проведено гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

 • № 112-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 072900047

 • № 111-НС / 27.03.2017

  относно: Приемане и проверка на протокол на СИК 070500084.

всички решения