Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Габрово, 16.09.2014

ОТНОСНО: Утвърждаване на техническо задание за отпечатване на бланките - чернови за отчитане на преференциите (предпочитанията) за кандидатите от кандидатските листи на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в 7 МИР - Габровски

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс във връзка с Указание на ЦИК от 15.09.2014 г., РИК - Габрово

 

РЕШИ:

 

І.Утвърждава следното техническо задание за отпечатване на бланките - чернови за отчитане на преференциите (предпочитанията) за кандидатите от кандидатските листи на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в 7 МИР - Габровски:

1. Бланката - чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) се отпечатва на лист формат А3 по дължина. Отпечатването на текста в бланката-чернова да се извърши с шрифт Times New Roman с големина 12-14 pt.

2. За отчитане на преференциите (предпочитанията), както и на гласовете без преференции (предпочитания) за кандидатите от една и съща кандидатска листа се отпечатва само една обща таблица.

3. Над всяка таблица за листа на партия или коалиция се отпечатва текстът „ 7 МИР-Габровски - Бланка - чернова за отчитане на преференции".

4. В кутийката под ред „Наименование на партия/коалиция" се отпечатва номерът на съответната партия или коалиция в бюлетината за гласуване.

5. В Бланката - чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) първо се отпечатват 8 реда за отчитане на действителните гласове без преференции (предпочитания) в 24 колонки (общо 24 кутийки на ред).

6. След редовете за преброяване на действителните гласове без преференции (предпочитания) се отпечатват по два реда кутийки за отчитане на преференциите (предпочитания) за всеки един кандидат от листата.

7. Такава таблица се отпечатва за всяка една листа в бюлетината на партия или коалиция независимо от броя на кандидатите в нея.

8. В бланката - чернова се отпечатват и имената на кандидатите, заличени или чиято регистрация е обявена за недействителна, когато листите не са пренаредени като срещу името на кандидата се отпечатва „ЗАЛИЧЕН".

9.Таблиците за листите в бюлетината се отпечатват последователно съобразно номера на съответната партия или коалиция в бюлетината.

10.Таблиците се отпечатват последователно, като на един лист може да има повече от една таблица, като таблиците не се разпокъсват или срязват, когато не могат да се поберат на една страница.

ІІ.Утвърждава съдържанието и проекта на Бланка - чернова за отчитане на преференции в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в 7 МИР - Габровски, приложение № 1 към решението.

ІІІ. Упълномощава Председателят и Секретарят на РИК-Габрово да заверят образеца на Бланка - чернова за отчитане на преференции за 7 МИР - Габровски, след завършване на предпечатната подготовка от страна на изпълнителя на възложената обществена поръчка за отпечатване на изборни книжа за 7 МИР от Областен управител на област Габрово, като преди заверката извършат проверка на съдържанието за съответствие с приетото по т.І и т.ІІ от настоящото решение.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението и Приложение №1 към него да се изпратят за сведение и изпълнение на Областен управител на област Габрово.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

Приложение №1 към Решение №49 - НС/16.09.2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Недева

СЕКРЕТАР:
Иванка Баева

* Публикувано на 16.09.2014 в 12:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол