Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 47 - НС
Габрово, 11.09.2014

ОТНОСНО: Констативен протокол от общински инспекторат при Община Габрово, вх.№ 2/11.09.2014г. от регистъра на жалбите в РИК-Габрово.

РИК-Габрово е сезиран с  констативен протокол с вх. № 2/11.09.2014г. по описа на регистър на жалбите в РИК-Габрово, от общински инспекторат при Община Габрово, като в  същия се излага информация относно поставени агитационни материали на политическа партия, коалиции и независими кандидати участници в изборите насрочени за 05.10.2014г., които са поставени на нерегламентираните места съгласно  заповедта на кмета на община Габрово. Към констативният протокол има приложени снимки.

След извършена проверка на сигнала посочен в констативния протокол и оглед на приложените към жалбата писмени доказателства РИК - Габрово, приема за установено следното:

Писмените доказателства представляват снимков материал, от който е видно, че на автобусната спирка до „Експрес сервиз" в гр.Габрово, на разпределителна касета от електропреносната мрежа до автобусна спирка пред магазин "Технополис" и на бетонна подпорна стена на ул."Лазурна" има поставени девет броя агитационни плакати с надпис: „Българска социалистическа партия", „Кирил Добрев" и квадрат с поставен знак"Х" и цифрата „22". С оглед определението съдържащо се в чл. 183, ал.1 ИК, недвусмислено в  представените писмени доказателства - снимки се съдържат признаци, че плакатите поставен на посочените по-горе места представляват  такъв материал по смисъла на закона. На комисията е служебно известно, че  ПП „БСП" е част от коалиция от партии, която е регистрирана за участие в изборите за насрочени за 05.10.2014г. Служебно е известно е, че коалицията от партии е поставена под № 22 в интегралната бюлетина, с която фактически ще се извършват изборите. В Заповед № 1704/04.09.2014г. на кмета на Община Габрово изрично са посочени местата, където могат да се поставят агитационни материали, като в нарушение на тази заповед са поставени агитационни материали на обозначените по - горе места. Описаното до тук води до единственото заключение, че  сигналът се явява допустим  за разглеждане и по същество основателен. Налице е нарушение на чл. 183, ал.3  от ИК, във връзка със Заповед № 1704/04.09.2014г. на кмета на Община Габрово и агитационните материали представляващи плакати на ПП "Българска социалистическа партия" са поставени на посочените по - горе места находящи се в гр.Габрово в нарушение на закона и заповед на кмета на Община Габрово.

Предвид нарушението на ИК агитационните материали следва да бъдат премахнати, като за това следва да се възложи тази дейност на кмета на Община Габрово или на упълномощено от него лице.

След направените разисквания и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.17 от ИК, РИК - Габрово

 

РЕШИ:

 

1. Приема за установено, че предизборни агитационни материали- плакати на ПП"Българска социалистическа партия" са поставени на нерегламентирани места, както следва:

- на автобусна спирка пред „Експрес сервиз"- 4бр.

- на разпределителна касета по автобусна спирка пред магазин "Технополис"- 2 бр.;

- на бетонна подпорна стена на ул."Лазурна"-3бр., както и в нарушение на чл. 183, ал.3 от ИК във вр.със заповед № 1704/04.09.2014г. на кмета на Община Габрово.

2. На основание чл. 186, ал.1 от ИК разпорежда на кмета на община Габрово, чрез упълномощено от него лице да премахне агитационните материали по т.1 от настоящото решение.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Недева

СЕКРЕТАР:
Иванка Баева

* Публикувано на 16.09.2014 в 12:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол