Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Габрово


РЕШЕНИЕ
№ 47-ЕП
Габрово, 20.05.2014

ОТНОСНО: регистриране на застъпници, предложени от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

По партида № 6/19.05.2014 г., 17:40 ч. от Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. е постъпило предложение от РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК, към което са приложени пълномощно, списъци на застъпници - 2 екз. на хартиен носител, а също и на електронен носител. Предлага се да бъдат регистрирани застъпници на кандидатската листа - 150 бр., съгласно приложения списък. Беше извършена проверка на представените данни на лицата от ИО и след полученото потвърждение за коректността на данните РИК 7-ми район - Габровски счита, че са налице условията за регистриране на застъпниците.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, РИК - Габрово

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатската листа на РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК, съгласно списък, представляващ  Приложение № 1 , неразделна част от настоящото решение.

На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат вписани в регистъра на застъпниците.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в срок до три дни от обявяването му.

Решението да се обяви на таблото на РИК - Габрово и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

Председател:                      

Мария Недева

 

Секретар:                                       

Иванка Баева

* Публикувано на 20.05.2014 в 21:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол